در حال بارگیری ...

فاطمه منیری

خانه اساتید جزئیات اساتید
فاطمه منیری

فاطمه منیریاستاد زبان انگلیسی

کارشناسی حسابداری.دانشگاه پیامنور ساری

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی.دانشگاه پیامنور ساری

دیپلم زبان.آموزشگاه دوزبانه کیش ایران

گذراندن دوره تافل.آموزشگاه دوزبانه کیش ایران
گذراندن دوره های TTC در آموزشگاه کیش ایران

مدرس زبان با سوابق ذیل:

ازسال 93 تا 97.آموزشگاه کیش ایران

از سال 97 تا کنون.آموزشگاه اکسیر بیان

از سال 1400تا کنون آموزشگاه دیباگران

5ماه در آموزشگاه گویا

در مجموع از سال 93 تا کنون بیش از 8 سال سابقه تدریس زبان انگلیسی