در حال بارگیری ...

فرشته رضایی

خانه اساتید جزئیات اساتید
فرشته رضایی

فرشته رضاییاستاد زبان انگلیسی

لیسانس زبان وادبیات انگلیسی

3 سال تدریس در مدرسه دیباگران

3 سال تدریس در اموزشگاه دیباگران

1 سال تدریس در اموزشگاه صبا

7 سال تدریس در اموزشگاه کیش