جزئیات دوره

خانه / دوره ها / جزئیات English Time (1/B)
''

اطلاعات دوره

  • گروه دوره: English Time (1/B)
  • زمان شروع دوره : 05  مرداد  1401
  • مدت زمان : 24
  • قیمت : 420,000 تومان
  • نوع دوره :حضوری
  • ورود ثبت نام
    دوست عزیز، برای خرید این دوره ابتدا باید وارد سایت شوید

English Time (1/B)

سرفصل دوره آموزشی زبان انگلیسی

 بخش مقدماتی شامل:

سرفصل نحوه ساخت جملات سوالی

سرفصل ساخت جملات سوالی در فاعل های سوم شخص مفرد

سرفصل ساخت جملات سوالی با افعال to be

سرفصل ساخت جملات سوالی با کلمات Wh

سرفصل روش استفاده از جملات گذشته

سرفصل افعال گذشته بی قاعده

سرفصل منفی کردن جملات در زمان گذشته

سرفصل در زمان گذشته to be

سرفصل ضمایر مفعولی

سرفصل زمان حال استمراری

سرفصل منفی کردن جملات استمراری

سرفصل حرف تعریف the 

سرفصل نحوه استفاده از مصدر با ing

سرفصل مجموع لغات جدید مرتبط با هر درس

سرفصل مجموع تمرین های شنیداری مرتبط با هر درس

سرفصل مجموع تمرین های جمله سازی مرتبط با هر درس

 

بخش متوسطه شامل:

سرفصل روش کلی جمله سازی در انگلیسی

سرفصل ضمایر فاعلی

سرفصل روش اتصال جملات در انگلیسی

سرفصل صرف کامل افعال

سرفصل نحوه استفاده از افعال بودن

سرفصل تمام ضمایر ملکی

سرفصل آموزش ساخت جملات مالکیت

سرفصل ساخت جملات در زمان حال ساده

سرفصل نحوه منفی کردن جملات در زمان حال ساده

سرفصل منفی کردن جملات سوم شخص مفرد

سرفصل نحوه ساخت جملات در زمان آینده

 

بخش پیشرفته شامل:

سرفصل نحوه ساخت جملات در زمان گذشته استمراری

سرفصل منفی کردن جملات گذشته استمراری

سرفصل نحوه ساخت صفات تفضیلی و عالی

سرفصل صفات تفضیلی و عالی در کلمات بیشتر از یک بخش

سرفصل افعال مدال در انگلیسی

سرفصل سوالی کردن جملات با افعال مدال

سرفصل منفی کردن جملات با افعال مدال

سرفصل تفاوت انواع باید ها در انگلیسی

سرفصل گرامر آینده پیشرفته

سرفصل گرامر زمان آینده در گذشته

سرفصل آموزش نحوه ساخت جملات حال کامل

سرفصل تفاوت کاربرد حال کامل با گذشته ساده

سرفصل افعال توبی در زمان حال کامل

سرفصل مجموع لغات جدید مرتبط با هر درس

سرفصل مجموع تمرین های شنیداری مرتبط با هر درس

سرفصل مجموع تمرین های جمله سازی مرتبط با هر درس